Kategorie: Historie

Historie Rychtrovy boudy do roku 1926

Historie Rychtrovy boudy do roku 1926
Text pojednává o historii čísla popisného 74, dnes známého jako Rychtrova bouda. Fotografie pocházejí z archivu rodiny Rychtrovy a Kovářovy a větší část z nich nebyla dosud nikde publikována. Starší historie domu (před rokem 1817) je zatím předmětem zkoumání. Tato část textu pojednává o nejstarší historii domu do jeho první přestavby v roce 1926.

První doložená zmínka o čísle popisném 74 na Benecku (farnost Hornoštěpanická) pochází z matriky narozených  ze 17.5.1817. Zápis v matrice praví, že toho dne s domě 74 narodil Wincenc Erlebach, prastrýc Bohumila Rychtra.  V té době již šlo o poměrně velkou chalupu krkonošského typu, zasazenou na velmi vysoké podezdívce do svahu vedle potoka Cedronu. Dům byl přizpůsoben tehdejšímu stylu života. Měl velikou centrální světnici, v níž se odehrávala většina rodinného života a kde stál původně jeden, později až čtyři tkalcovské stavy. V zadní části domu se nacházel chlév, ve kterém rodina držela nejprve kozu, později kravku. Mléko se zpracovávalo doma a pro jeho uskladnění sloužila kamenná mlíčnice, zapuštěná do svahu vpravo od domu. Mlíčnice měla kamenné koryto s protékající vodou a sloužila i jako přírodní chladnička pro rychle se kazící druhy potravin. Dům byl postaven na tehdejší domu atypickou technikou, využívající kleštin - ty jsou ostatně zachovalé do dnešního dne a tvoří charakteristickou součást spodní části Rychtrovy boudy. Původní chalupa měla vysokou sedlovou střechu s hambalky, sloužícími k uskladnění sena na zimní období. Seno v zimě sloužilo i jako účinná tepelná izolace. Přístup na půdu byl vikýřem v zadní části domu. 

V polovině IX. století po úmrtí Wincence Erlebacha zdědil dům jeho syn Štěpán (který zde roku 1900 i zemřel). Jeho dcera Anna se v roce 1870 provdala za Františka Rychtra, původem z Rychlova (otce Bohumila Rychtra), na kterého dům s úmrtím Štěpána Erlebacha přešel (Anna byla nejstarší z pěrtice jeho dětí).  Dům v té době vypadal takto:

Foto 1890

Na dobové fotografii jsou dobře viditelné svislé kleštiny, vysoká sedlová střecha a kamenná mlíčnice vpravo. Z tohoto období se zachovala další fotografie, pravděpodobně z roku 1895, na které stojí na pozadí svého domu František a Anna Rychtrovi s dcerami Annou a Marií, staršího muže na snímku se identifikovat nepodařilo, mohlo by jít o Annina otce Štěpána Erlebacha . 

František a Anna Rychtrovi s dcerami a dědečkem

DAlší fotografie pochází z roku 1916 a má zajímavou historii - pořídil ji přítel Bohumila Rychtra Zdeněk Zuska a ve formě pohlednice ji Bohumilovi odeslal na vojnu - v adrese stojí k.k. inf Regim. No 74, 14. Feldcomp. 3. Zug, Feldpost 96. Na obrázku jsou rodinní příslušníci Rychtrovy rodiny, v centru František a Anna.

Komentáře

Přidat komentář >

, dffewf odpovědět
avatar
La fonction fabriquée maison «heartbeat» ne fonctionnait plus. Plutôt que d'utiliser une fonction «thread» dans PERL et la fonction connected de BasicBot,Pandora Food&Beverage j'ai plutôt utiliséreplique montre suisse la fonction tick qui est appelée régulièrement. Je fais envoyer un message au robot lui même et je teste le temps entre l'envoi de la commande et la réception. Si le temps est trop long, c'est que le message envoyé n'est jamais reçu et que la connexion est perdue. Je relance donc le programme. Du coup, l'interruption n'est que de 5 minutes,Orologi Replica Italia le temps que le serveur IRC libère le pseudo !